ALU i PVC balkonska vrata

Balkonska vrata imaju potpuno zajedničku konstrukciju kao i alu i pvc prozori osim što je naravno u pitanju mnogo veća površina. Prednosti alu i pvc stolarije u izradi balkonskih vrata su pre svega u ekonomičnosti sistema, lakom i jednostavnom održavanju kao i u odličnim izolacionim karakteristikama.
Izrađuju se od profila sa i bez termoprekida i mogu biti:
- jednokrilni
- dvokrilni
- fiksni
- ili kombinacija ova tri sistema


Kod nas možete dobiti sledeće vrste balkonskih vrata:


Jednokrilna balkonska vrata imaju jedno otvarajuće krilo koje se može otvarati samo oko vertikalne ose (otvaranje u stranu),


samo oko horizontalne (ventus)


ili oko obe ose (okretno nagibni), što je najpraktičnije i najčešće.


Dvokrilna balkonska vrata imaju dva otvarajuća krila bez ikakve pregrade izmedju njih.
Mogu se otvarati, oba krila oko vertikalne ose (otvaranje u stranu)


ili jedno krilo oko vertikalne ose ( pomoćno krilo ), a drugo ( glavno ) oko vertikalne i horizontalne ose i tada se zovu okretno nagibna dvokrilna balkonska vrata.


Fiksna balkonska vrata nemaju otvarajuće krilo.


Kombinovanjem dobijamo:


trokrilna - jednokrilna + dvokrilna:


trokrilna - dvokrilna + fiksna:


trokrilna - jednokrilna + dvoje fiksnih:


Četvorokrilna:


dvoje dvokrilnih


dvokrilna + dvoje fiksnih itd...


Za cene, detalje i pojedinosti izdrade, nabavke, ugradnje i isporuke proizvoda pošaljite nam mejl na info@forceal.com ili nas pozovite na 011/3908-529

Copyright 2013© ForceAl - Web Design by PrimeCTRL